ΜΥΚΟΝΟΣ ΧΩΡΑ

ΜΥΚΟΝΟΣ ΧΩΡΑ

2 Παλαιές κατοικίες στο πιο εμπορικό δρόμο της μυκόνου.
Κατάλληλες για επαγγελματική στέγη