Μαρμάρι Ευβοίας – Οικόπεδο 522 τ.μ.

Μαρμάρι Ευβοίας

Οικόπεδο 522 τετραγωνικά μέτρα

Στον οικοδομικό και παραθεριστικό οικισμό Ιατρών

Θέση Κοκκίνη

45.000 €